Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Lễ Phong Thánh Hai Vị Giáo Hoàng

Bình chọn:
{[['']]}Lễ Phong Thánh Cho Hai Vị Giáo Hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolo II Phần 1

Lễ Phong Thánh Cho Hai Vị Giáo Hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolo II Phần 2