Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Album Nhạc - Ca Sĩ: Như Ý

Bình chọn:
{[['']]}
BÀI HÁT PDF


 1. * Lòng Thương Xót Chúa - Mai Nguyên Vũ
 2. * Yêu thương cho người - Duy Thiên
 3. Đừng tuyệt vọng - Thiên Ân
 4. Khúc Nhạc Lòng - Thiên Lý
 5. Trên Đỉnh Đồi  Xa - Thiên Như
 6. * Cùng Mẹ Lên Đền - Mai Nguyên Vũ
 7. * Ngài có đó - Lm Ân Đức 
 8. * Lời Thiêng - Xuân Tưởng
 9. Dòng Đời  - Mai Nguyên Vũ
 10.  * Chuyện Chiều Xưa - Thiên Lý
 11. Mẹ Là Bóng Mát - Phanxicô
 12. * Con Yêu Ngài Muộn Màng - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 13. * Chén Đắng  - Lm Ân Đức
 14. *Con tin Chúa ơi - Lm Duy Thiên
 15. * Tình Ngài - Mai Nguyên Vũ
 16. * Một Mình Con Với Chúa - Giang Ân
 17. * Sinh Nhật Mẹ - Thế Thông
 18. *Trọn Đời Hiến Dâng - Thy Thy - Đinh Công Huỳnh
 19. Lời Kinh Đầu Ngày - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 20. * Mộng Đời - Mai Nguyên Vũ
 21. Con Đường Chúa Đã Đi Qua - Lm Văn Chi
 22. Tình Khúc - Lm Ân Đức
 23. Một Niềm Phó Thác - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 24. Kinh Chay - Lm Nguyễn Duy
 25. Khúc Cảm Tạ - Mai Nguyên Vũ
 26. Nâng Hồn Lên Tới Chúa - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 27. Cây Viết Chì Nhỏ - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 28. Chuyện Tình Emmanuel - Mai Nguyên Vũ-St net-