Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Khi Cảm Thấy Xuống Tinh Thân Và Thất Vọng

Bình chọn:
{[['']]}
Thư Gởi Tín Hữu Rôma
(Rm 8, 31)


Vậy còn phải nói gì thêm nữa ? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ?