Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Bình chọn:
{[['']]}
Phạm Trung


Thánh Lễ Khởi Đầu Sứ Vụ Phêrô của Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô 
Thánh Lễ Đầu Tiên Triều Giáo Hoàng Phanxicô“Habemos Papam”: Chúng Ta Đã Có Giáo Hoàng