Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Album Nhạc - Ca Sĩ: Như Ý

Bình chọn:
{[['']]}
BÀI HÁT PDF 1. * Đừng tuyệt vọng - Thiên Ân
 2. Khúc Nhạc Lòng - Thiên Lý
 3. Trên Đỉnh Đồi  Xa - Thiên Như
 4. * Cùng Mẹ Lên Đền - Mai Nguyên Vũ
 5. * Ngài có đó - Lm Ân Đức 
 6. * Lời Thiêng - Xuân Tưởng
 7. Dòng Đời  - Mai Nguyên Vũ
 8.  * Chuyện Chiều Xưa - Thiên Lý
 9. Mẹ Là Bóng Mát - Phanxicô
 10. * Con Yêu Ngài Muộn Màng - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 11. * Chén Đắng  - Lm Ân Đức
 12. *Con tin Chúa ơi - Lm Duy Thiên
 13. * Tình Ngài - Mai Nguyên Vũ
 14. * Một Mình Con Với Chúa - Giang Ân
 15. * Sinh Nhật Mẹ - Thế Thông
 16. *Trọn Đời Hiến Dâng - Thy Thy - Đinh Công Huỳnh
 17. Lời Kinh Đầu Ngày - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 18. * Mộng Đời - Mai Nguyên Vũ
 19. Con Đường Chúa Đã Đi Qua - Lm Văn Chi
 20. Tình Khúc - Lm Ân Đức
 21. Một Niềm Phó Thác - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 22. Kinh Chay - Lm Nguyễn Duy
 23. Khúc Cảm Tạ - Mai Nguyên Vũ
 24. Nâng Hồn Lên Tới Chúa - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 25. Cây Viết Chì Nhỏ - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 26. Chuyện Tình Emmanuel - Mai Nguyên Vũ-St net-