Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Album Nhạc - Ca Sĩ: Như Ý

Bình chọn:
{[['']]}
BÀI HÁT PDF


 1. * Yêu thương cho người - Duy Thiên
 2. Đừng tuyệt vọng - Thiên Ân
 3. Khúc Nhạc Lòng - Thiên Lý
 4. Trên Đỉnh Đồi  Xa - Thiên Như
 5. * Cùng Mẹ Lên Đền - Mai Nguyên Vũ
 6. * Ngài có đó - Lm Ân Đức 
 7. * Lời Thiêng - Xuân Tưởng
 8. Dòng Đời  - Mai Nguyên Vũ
 9.  * Chuyện Chiều Xưa - Thiên Lý
 10. Mẹ Là Bóng Mát - Phanxicô
 11. * Con Yêu Ngài Muộn Màng - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 12. * Chén Đắng  - Lm Ân Đức
 13. *Con tin Chúa ơi - Lm Duy Thiên
 14. * Tình Ngài - Mai Nguyên Vũ
 15. * Một Mình Con Với Chúa - Giang Ân
 16. * Sinh Nhật Mẹ - Thế Thông
 17. *Trọn Đời Hiến Dâng - Thy Thy - Đinh Công Huỳnh
 18. Lời Kinh Đầu Ngày - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 19. * Mộng Đời - Mai Nguyên Vũ
 20. Con Đường Chúa Đã Đi Qua - Lm Văn Chi
 21. Tình Khúc - Lm Ân Đức
 22. Một Niềm Phó Thác - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 23. Kinh Chay - Lm Nguyễn Duy
 24. Khúc Cảm Tạ - Mai Nguyên Vũ
 25. Nâng Hồn Lên Tới Chúa - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 26. Cây Viết Chì Nhỏ - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 27. Chuyện Tình Emmanuel - Mai Nguyên Vũ-St net-