Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Sách "Đạo Yêu Thương"

Bình chọn:
{[['']]}


AUDIO BOOK - ĐẠO YÊU THƯƠNG

TÁC GIẢ: ĐGM PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM

- GIỚI THIỆU ĐẠO CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI MUỐN TÌM HIỂU -Phần 1 • Giới Thiệu
 • Chương 1. Vào Chuyện
 • Chương 2. Tạo Sao Gọi Là Công Giáo
 • Chương 3. Đức Giêsu Kitô
 • Chương 4. Đức Giêsu Bài Tỏ Khuôn Mặt Thiên Chúa Tình Yêu
 • Chương 5. Đức Giêsu Xây Dựng Một Thế Giới Mới


Phần 2 • Chương 6. Đức Giêsu và Giáo Hội Của Ngài
 • Chương 7. Đời Sống Người Công Giáo
 • Chương 8. Đạo Công Giáo và Việc Thờ Kính Tổ Tiên
 • Chương 9. Đức Maria và Các Thánh
 • Chương 10. Chân Trời Hy Vọng
 • Phụ Lục 1:
 • Phụ Lục 2:
 • Tâm Tình Tri Ân
NGUỒN: CỘNG ĐOÀN THÁNH MARTIN DE PORRES