Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Cát và Đá

Bình chọn:
{[['']]}
 photo Slide1_zpsc285562c.jpg 

 photo Slide2_zpsf48371e8.jpg 

 photo Slide3_zps81dc2328.jpg 

 photo Slide4_zpsa138a7f1.jpg 

 photo Slide5_zpsd7413f18.jpg 

 photo Slide6_zpsa933de71.jpg 

 photo Slide7_zps43902258.jpg 

 photo Slide8_zpsabaab7b2.jpg 

 photo Slide9_zps46900a40.jpg

 photo Slide10_zps68f1624b.jpg

-St_