Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN XXIII

Bình chọn:
{[['']]}
       

                                                        Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII          
                                      Sinh:1881 - GH:1958  -  +1963  
    Sưu tầm