Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Bài Ca Chính Thức ĐHGT

Bình chọn:
{[['']]}

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Từ ngày 23-28 Tháng 7 năm 2013 tại Rio de Janeiro, Brazil


Bấm vào nút chữ "cc" sẽ hiện lời bài hát.