Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Để Cảm Thấy Được An Tâm Vững Dạ

Bình chọn:
{[['']]}
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Maccô
Mc 8,35


Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.