Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Đường Dây Nóng

Bình chọn:
{[['']]}
  BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG NƯỚC TRỜI
DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI BÌNH AN
ĐƯỜNG DÂY NÓNG GIÊSU KITÔ
****************
KHÔNG PHÍ THUÊ BAO
KHÔNG CƯỚC ĐIỆN THOẠI
KHÔNG BỊ NGHẼN MẠCH
KHÔNG QUA TỔNG ĐÀI
Dưới đây là bảng liệt kê các văn bản Thánh Kinh có thể giúp ta tìm thấy ý nghĩa của các biến cố, các hoàn cảnh trong đời thường mà ta gặp phải, từ đó ta có thể suy niệm và cầu nguyện để khám phá ra tiếng nói của Chúa đang nói gì với ta từ những biến cố hoặc hoàn cảnh ấy. Những bản văn Thánh Kinh được ví von như những số điện thoại mà ta có thể gọi khẩn cấp bằng cách gọi vào bất cứ lúc nào:
 LƯU Ý: Tất cả các đường dây nối vào mạng của Nước Trời đều hoạt động 24/24h. Hãy bồi dưỡng Đức Tin và rồi sự nghi nan sẽ biến mất.
Hãy tin tưởng và can đảm lên !