Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Thông Điệp Nhân Hậu

Bình chọn:
{[['']]}

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng,
vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19,14)
"Chúa gìn giữ những kẻ bé mọn". (Tv 116,6)
“Ai bé nhỏ hãy đến với Ta". (Cn 9,4)
“Đức khôn ngoan mở miệng lưỡi người câm
và khiến cho trẻ thơ nói năng lưu loát”. (Kn 10,21)
“Vì thù địch của mình, Chúa ban cho trẻ nhỏ
và các môi miệng non nớt cất lên lời chúc tụng tuyệt vời, để hủy diệt quân thù địch thủ của Chúa". (Tv 8,3)
"Cha cần có những linh hồn nhỏ bé, khiêm nhu để chống lại tính kiêu ngạo."
"Những linh hồn nhỏ bé chân thật để chống lại dối trá và giả hình."
"Những linh hồn nhỏ bé biết cầu nguyện để chống lại việc bỏ cầu nguyện."
"Những linh hồn nhỏ bé tin tưởng để chống lại tính bi quan."
“Cha cần những linh hồn nhỏ bé trong sạch để chống lại sự ô uế."
"Những linh hồn nhỏ bé yêu thương để chống lại sự thiếu tình yêu."
“Cha cần những linh hồn nhỏ bé tuân phục để chống lại sự bất tuân."
"Những linh hồn nhỏ bé hăng say để chống lại sự lãnh đạm và hèn nhát.
"Những linh hồn nhỏ bé làm của lễ hy sinh để chống lại tà thuyết."
"Những linh hồn nhỏ bé quảng đại để chống lại tính ích kỷ."
"Và Cha đòi hỏi mỗi linh hồn một lòng tôn sùng vô biên đối với Bí Tích Tình Yêu của Cha. Đối với Bí Tích này, Bí Tích đã bị vùi dập vì những sự xúc phạm, Cha muốn có những người bảo vệ đầy nhiệt tình."


Sưu tầm