Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Để Đối Phó Với Sợ Hãi Kinh Hoàng

Bình chọn:
{[['']]}
Thánh Vịnh 34,7Kẻ nghèo này kêu lên và CHÚA đã nhận lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.