Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Để Cảm Thấy Được An Toàn Yên Ổn

Bình chọn:
{[['']]}
Thánh Vịnh 121,3Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên.