Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Để Cảm Thấy Bình An Nơi Thẳm Sâu Tâm Hồn

Bình chọn:
{[['']]}
Thánh Vịnh 145,18CHÚA gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.